Brandstrategi, byggeri og myndigheder

Ofte kan de bedste visioner hos en bygherre eller en arkitekt blive mødt med skepsis fra brandmyndighederne. Det kan være fordi de brandtekniske forhold ikke er dokumenteret i byggeansøgningen eller tilstrækkeligt indarbejdet i projektet. Myndighederne vil ofte foreslå, at man kontakter en brandrådgiver for at få udarbejdet den nødvendige brandtekniske dokumentation, herunder en brandstrategi eller en brandstrategirapport.

Igniz har stor erfaring med udarbejdelse af brandteknisk dokumentation, og afhængig af omfanget og kompleksiteten af dit projekt, tilpasses brandrådgivningen netop dit behov.

Brandstrategi og brandstrategirapport

Brandplan__brandstrategi_udsnit

En brandstrategi er en beskrivelse af, hvorledes bygningens brandsikkerhed tilgodeser bygningsreglementet. Brandstrategien fastlægger således funktionskrav for bygningens brandtekniske installationer samt brandsikring af bærende konstruktioner. Brandstrategien suppleres altid af brandplaner, der viser relevante brandtekniske informationer på arkitektens plantegninger.

Når man hører tale om en brandstrategirapport, er det egentlig bare et udtryk for beskrivelsen/rapporten, som er en del af den samlede brandmanual.

Samarbejdet omkring brandstrategien

Selve udarbejdelsen af brandstrategien bør altid foregå i et tværfagligt samarbejde mellem bygherre, arkitekt, ingeniør og brandrådgiver. Alle parter skal være indforståede med brandstrategirapporten, så der ikke “falder noget ned mellem to stole” under udførelsen af byggeriet. Et typisk eksempel er, hvis vægge ikke bliver bygget i den rigtige brandbestandighed, eller flugtvejen ikke lever op til lovkravene. Det kan være meget omkosteligt at rette op på bagefter. Derfor har Igniz stort fokus på kommunikation i byggeteamet i de indledende faser, således alle brandmæssige krav bliver kommunikeret letforståeligt ud til alle involverede parter gennem brandstrategirapporten med tilhørende materiale, tegninger mv.

Myndighedernes sagsbehandling

Igniz varetager formidling og kontakt med alle relevante myndigheder i forbindelse med udarbejdelse og godkendelse af den brandtekniske dokumentation. I Aalborg Kommune er det fx. Nordjyllands Beredskab, der er brandmyndighed, læs mere om dem her. Målsætningen er, at du trygt skal kunne overlade alt, hvad der vedrører brandsikring af dit projekt til igniz.

På sigt vil igniz blive certificeret brandrådgiver iht. Bygningsreglement 2018. Det vil fremadrettet gøre myndighedsprocessen endnu mere smidig. Følg med her på siden om certificering.

Call Now Button