Brandrådgivning

Brandrådgivning er rådgivningen om, hvordan man forholder sig til myndighedernes og Bygningsreglementets krav til brandsikring af bygninger.

“…Bygninger skal have en tilfredsstillende sikkerhed for personer i tilfælde af brand og acceptable forhold for redning af dyr i bygninger med erhvervsmæssigt dyrehold. Brandsikkerheden i en bygning skal opretholdes i hele bygningens levetid…” Uddrag fra Bygningsreglementet.

Når det drejer sig om traditionelle bygninger, kan vejledninger ofte hjælpe én på vej med præaccepterede løsninger. Men når bygningerne bliver lidt mere komplekse, er det nødvendigt at arbejde med den brandtekniske dimensionering – og her får du brug for brandrådgivning.

Brandrådgivning i alle projektets faser

Som brandrådgiver er det ikke blot igniz’ opgave at udforme den optimale brandstrategi på et pågældende projekt, men i høj grad også at aflaste bygherren, så der undgås unødige frustrationer, tidsspilde og overskridelse af budgetter.

Igniz yder brandrådgivning i alle faser af projektet: Om det er i opstarten af nybyggeriet, i forbindelse med renovering eller til udfærdigelse af den brandteknisk dokumentation eller noget helt andet. Igniz’ opgave afhænger af dine behov.

Du vælger naturligvis selv, om igniz skal stå for alle facetter i forbindelse med brandsikring og den brandtekniske rådgivning i dit projekt – eller om du kun ønsker hjælp til udvalgte områder.

Brandsikring af dit byggeri

Uanset projektets størrelse er der mange forskellige hensyn, der skal forenes, når det gælder brandstrategi.

Igniz foretager som din brandrådgiver en grundig vurdering af behovene i dit byggeprojekt i forhold til bygningens brug, lovkrav, tekniske løsninger osv. Herefter finder vi frem til, om den optimale løsning for dit projekt er den enkle og ligefremme – eller om der måske skal en alternativ og mere kompliceret løsning til.

Brandstrategi og brandteknisk dokumentation

Igniz sørger for at udarbejde en grundig brandstrategi med den påkrævede brandtekniske dokumentation. I brandstrategien indgår blandt andet beskrivelse af byggeriets flugtveje, brandsikringstiltag samt beredskabets indsatsmuligheder i tilfælde af brand.

Læs mere om elementerne i den brandtekniske dokumentation.

Myndighedskontakt

Utilstrækkelig viden om myndighedernes krav om brandsikkerhed kan både forsinke og fordyre dit projekt betydeligt. Hvad enten det gælder store eller små byggeprojekter.

Igniz sørger for at varetage formidlingen til de relevante myndigheder i forbindelse med byggeprojektet – ved eksempelvis opklarende spørgsmål og opfølgning på sagsbehandlingen. Og igniz sørger naturligvis også for, at myndigheden får den påkrævede dokumentation.

Fra den 1. januar 2020 udgår myndighedsbehandlingen af brandtekniske forhold og overlades istedet til brandrådgiveren. Læs mere om den nye certificering iht. BR18 her.

Koordinering mellem projektets parter

Som din brandtekniske rådgiver varetager igniz koordineringen med de af projektets parter, hvis arbejdsområder vil blive berørt af brandsikringen af byggeriet, således at arbejdsgangen kan forløbe så hensigtmæssigt som muligt.

Kontakt igniz for en uforpligtende snak om brandrådgivning på dit projekt

Ring på 28 15 95 85 eller send en mail på hans@igniz.dk

Call Now Button