Evakuering af personer i bygninger ved brand

Ligemeget om branden er stor eller lille, er det vigtigt at sikre evakuering af bygningens brugere inden, der opstår kritiske tilstande (giftig røg, høje temperaturer eller svigt i konstruktioner). Vurderingen af en evakuering sker gennem anvendelse af software, hvor bygningens geometri, døråbninger, antallet af personer mv. indgår.

Evakuering gennem beregning / Evakueringssimulering

Evakueringsberegninger foretages ofte vha. programmet Pathfinder fra Thunderhead Engineering.

Resultatet af en evakueringsberegning fastlægger den samlede tid, som det vil tage for personerne i bygningen af blive evakueret. Evakueringen består både af en varslingstid, en reaktionstid/beslutningstid og selve rømningstiden.

Eksempel på evakuering vha. Pathfinder-softwaren.

Den samlede evakueringstid skal sammenholdes med bygningens brandtekniske ydeevne (den kritiske tid).

Som en naturlig del af brandrådgivningen udarbejder igniz også flugtvejsplaner – læs mere om den generelle brandrådgivning nedenfor.

Call Now Button