CFD-simulering af brand, røg og temperaturer i bygninger

I komplekse byggerier er det ofte nødvendigt, at anvende CFD, som et led i den funktionsbaserede branddimensionering. CFD-beregninger bruges bl.a. til at fastlægge, hvordan temperatur og røg vil udvikle og sprede sig. Dette er fx relevant ift. hvor længe kritiske bygningsdele vil kunne opretholde sin bæreevne. Det kan også være relevant ift. valg af materialer, brandglas, -døre mv. Ofte er det dog for, at beregne tiden, før der opstår kritiske forhold for evakuerende. Læs mere om evakuering her.

Funktionsbaseret branddimensionering vha. CFD

Gennem den funktionsbaserede branddimensionering med CFD er det ofte muligt, at optimere de brandtekniske løsninger. Typiske eksempler på besparelser er fx. i omfanget af brandglas, dimensioner på bærende elementer samt omfang af brandventilation.

CFD-softwaren, der typisk anvendes til simulering i forbindelse med brand hedder FDS (Fire Dynamics Simulator), og er udviklet af NIST (National Institute of Standards and Technology).

CFD_simulering_af_hal

CFD-simuleringer er kun en del af den samlede brandrådgivning, omend den mest farverige. For at få godkendt et byggeri kræves både brandteknisk dokumentation, brandstrategirapport og myndighedsbehandling. Læs mere om brandrådgivningen på linket nedenfor.

Call Now Button