Brandsikring af dit byggeri

Når Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal brandsikres, er der principielt to måder, at opfylde kravet på.

“…For så vidt angår brandsikring af traditionelt byggeri, herunder enfamiliehuse, rækkehuse og sommerhuse samt jordbrugerhvervets avls- og driftsbygninger henvises til Erhvervs- og Byggestyrelsens Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, og for så vidt angår det mere utraditionelle byggeri henvises tillige til Erhvervs- og Byggestyrelsens Information om brandteknisk dimensionering…” Fra BR15

De to udgivelser om brandsikring er kort beskrevet nedenfor, og ellers kan de nyeste udgaver hentes på linket her.

Brandsikring er dog ikke kun noget, der er gældende for nyt byggeri – der er tilsvarende også krav til eksisterende og ældre byggeri, og specielt, hvis bygningen får en ny anvendelse. Det kunne fx. være

  • Inddragelse af et uudnyttet tagrum
  • Omdannelse af lokaler med butik til restaurant
  • Omdannelse fra kontor til butik eller erhversformål
  • Renovering af erhvervslokaler til bolig eller lejligheder

Når du vælger igniz til at hjælpe dig med at udføre brandsikring, får du en rådgiver, der har stor erfaring med brandsikring af både nye byggerier og renoveringer af eksisterende bygninger.

Kontakt igniz for en uforpligtende snak, og få hjælp til at komme fra idé til ibrugtagning og drift i forhold til lovgivningens krav.

Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Forsiden på Eksempelsamling om brandsikring af byggeri

Eksempelsamlingen indeholder en række standardiserede eksempler på brandsikring, og hvordan bygningsreglementet sikkerhedsniveau kan opfyldes gennem kendte løsninger og materialer. Der kan godt afviges fra eksempelsamlingen, men det skal i så fald dokumenteres.

 

Information om brandteknisk dimensionering

Ved store eller komplicerede byggerier, er den brandtekniske dimensionering ofte den eneste mulighed. Selve dimensioneringen sker gennem beregninger og simuleringer og med udgangspunkt i parametre og metoder beskrevet i udgivelsen. Igniz har stor erfaring i rådgivning og brandteknisk dimensionering efter både eksempelsamlingen og den funktionsbaserede branddimensionering.

Passiv og aktiv brandsikring

Generelt er der to metoder til at sikre en bygning og dens brugere/beboere mod brand og røg – passive og aktive tiltag.

De passive tiltag er defineret ved, at være tiltag, som er en integreret del af bygningen. Det kan fx. være branddøre, tætninger, brandglas og brandisolering.

De aktive tiltag er foranstaltninger, som på den ene eller anden måde interagerer med andet for at fungere. Det kunne fx. være detektorer (brand, røg, temperatur), sprinkleranlæg, ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeranlæg) og røgventilation. Fælles for sådanne tiltag er, at de kræver løbende vedligeholdelse og kontrol.