Brandsikring af dit byggeri

Når Bygningsreglementet foreskriver, at bygninger skal brandsikres, er der to måder, at opfylde kravet på.

  • Præaccepterede løsninger (traditionelt byggeri)
  • Brandteknisk dimensionering (komplekst byggeri)

Brandsikring er dog ikke kun noget, der er gældende for nyt byggeri – der er tilsvarende også krav til eksisterende og ældre byggeri, og specielt, hvis bygningen får en ny anvendelse. Det kunne fx. være

  • Inddragelse af et uudnyttet tagrum
  • Omdannelse af lokaler med butik til restaurant
  • Omdannelse fra kontor til butik eller erhversformål
  • Renovering af erhvervslokaler til bolig eller lejligheder

Når du vælger igniz til at hjælpe dig med at udføre brandsikring, får du en rådgiver, der har stor erfaring med brandsikring af både nye byggerier og renoveringer af eksisterende bygninger.

Kontakt igniz for en uforpligtende snak, og få hjælp til at komme fra idé til ibrugtagning og drift i forhold til lovgivningens krav.

Præaccepterede løsninger

Vejledninger fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen indeholder en række præaccepterede eksempler på brandsikring, og hvordan bygningsreglementet sikkerhedsniveau kan opfyldes gennem kendte løsninger og materialer. Igniz har stor erfaring med, hvordan de eksempler følges og tolkes.

Brandteknisk dimensionering

Ved store eller komplicerede byggerier, er den brandtekniske dimensionering ofte den eneste mulighed. Selve dimensioneringen sker gennem beregninger og simuleringer og med udgangspunkt i parametre og metoder beskrevet i udgivelsen. Igniz har stor erfaring i rådgivning og brandteknisk dimensionering efter både eksempelsamlingen og den funktionsbaserede branddimensionering.

Passiv og aktiv brandsikring

Generelt er der to metoder til at sikre en bygning og dens brugere/beboere mod brand og røg – passive og aktive tiltag.

De passive tiltag er defineret ved, at være tiltag, som er en integreret del af bygningen. Det kan fx. være branddøre, tætninger, brandglas og brandisolering.

De aktive tiltag er foranstaltninger, som på den ene eller anden måde interagerer med andet for at fungere. Det kunne fx. være detektorer (brand, røg, temperatur), sprinkleranlæg, ABA-anlæg (Automatisk Brandalarmeranlæg) og røgventilation. Fælles for sådanne tiltag er, at de kræver løbende vedligeholdelse og kontrol.

Call Now Button