Brandrådgivning

Brandrådgivning er rådgivningen om, hvordan man forholder sig til myndighedernes og Bygningsreglementets krav til brandsikring af bygninger.

“…Bygninger skal opføres og indrettes, så der opnås tilfredsstillende tryghed mod brand og mod brandspredning til andre bygninger på egen og på omliggende grunde. Der skal være forsvarlig mulighed for redning af personer og for slukningsarbejdet…” Uddrag fra Bygningsreglementet.

Når det drejer sig om mindre bygninger, kan eksempelsamlinger ofte hjælpe én på vej med traditionelle løsninger. Men når bygningen bliver lidt større, eller lidt mere kompleks end et parcelhus, er det nødvendigt at arbejde med den brandtekniske dimensionering – og her får du brug for brandrådgivning.

Brandrådgivning i alle projektets faser

Som brandrådgiver er det ikke blot min opgave at udforme den optimale brandstrategi på et pågældende projekt, men i høj grad også at aflaste bygherren, så der undgås unødige frustrationer, tidsspilde og overskridelse af budgetter.

Jeg yder brandrådgivning i alle faser af projektet: Om det er i opstarten af nybyggeriet, i forbindelse med renovering eller til udfærdigelse af den brandteknisk dokumentation til myndighederne. Eller noget helt andet. Min opgave afhænger af dine behov.

Du vælger naturligvis selv, om igniz skal stå for alle facetter i forbindelse med brandsikring og den brandtekniske rådgivning i dit projekt – eller om du kun ønsker hjælp til udvalgte områder.

Brandsikring af dit byggeri

Uanset projektets størrelse er der mange forskellige hensyn, der skal forenes, når det gælder brandstrategi.

Med igniz som din brandrådgiver foretager jeg en grundig vurdering af behovene i dit byggeprojekt i forhold til  bygningens brug, lovkrav, tekniske løsninger osv. Herefter finder jeg frem til, om den optimale løsning for dit projekt er den enkle og ligefremme – eller om der måske skal en alternativ og mere kompliceret løsning til.

Brandstrategirapport og brandteknisk dokumentation

Igniz sørger for at udarbejde en grundig brandstrategirapport med den påkrævede brandtekniske dokumentation, så projektet kan blive godkendt af myndighederne. I rapporten indgår blandt andet beskrivelse af byggeriets flugtveje, brandsikringstiltag samt beredskabets indsatsmuligheder i tilfælde af brand.

Læs mere om elementerne i den brandtekniske dokumentation.

Myndighedskontakt

Utilstrækkelig viden om myndighedernes krav om brandsikkerhed kan både forsinke og fordyre dit projekt betydeligt. Hvad enten det gælder store eller små byggeprojekter.

Jeg sørger for at varetage formidlingen til de relevante myndigheder i forbindelse med byggeprojektet – ved eksempelvis opklarende spørgsmål og opfølgning på sagsbehandlingen. Og jeg sørger naturligvis også for, at myndigheden får den påkrævede dokumentation.

Koordinering mellem projektets parter

Som din brandtekniske rådgiver varetager jeg koordineringen med de af projektets parter, hvis arbejdsområder vil blive berørt af brandsikringen af byggeriet, således at arbejdsgangen kan forløbe så hensigtmæssigt som muligt.

 

Kontakt igniz for en uforpligtende snak om brandrådgivning på dit projekt

Ring på 28 15 95 85 eller send en mail på hans@igniz.dk